Ratkaisukeskeinen perhevalmennus

Nepsy-piirteisen elämä vähemmistönä voi olla toisinaan erittäin haastavaa enemmistölle suunnitellussa maailmassa. Arjen haasteet voivat näkyä muun muassa joustamattomuutena, vahvana ennakoinnin tarpeena, tarkkaavuuden tai tunnesäätelyn haasteina, päivittäisen toiminnan ohjauksen vaikeutena, aistien yli- tai aliherkkyytenä sekä kömpelyytenä tai vetäytyvyytenä sosiaalisissa tilanteissa. Nepsy-piirteisen henkilön omat vahvuudet pääsevät kuitenkin esiin oikealla tuella ja ohjauksella.

Oikea-aikainen ja ohjattavan tarpeisiin, tilanteisiin sekä kehitys- ja taitotasoon oikein suhteutettu ohjaus, kuntoutus ja tuki voivat ratkaisevasti helpottaa lapsen, nuoren ja hänen lähiympäristönsä elämää sekä ennaltaehkäistä ongelmien ja negatiivisen kierteen syntyä. Ratkaisukeskeisen perhevalmentajan tuella perheiden arki helpottuu, rutiinien sujumiseen löydetään omat keinot, lapsen tai nuoren oppimiseen löydetään oikeat työkalut ja koko perheen jaksaminen paranee.

Ratkaisukeskeinen perhevalmennus sopii myös aikuisille.

Et tarvitse palveluun lähetettä.

Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse 044 305 7035!