Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Palvelu on suunnattu 7- 17v lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat luotettavan aikuisen tukea selviytyäkseen arjen haasteista.

Palvelun sisältö määritetään jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla yksilöllisesti ja tarpeen mukaisesti.

Palvelu perustuu pääosin toiminnalliseen tekemiseen ja tapahtuu yleensä kodin ulkopuolella.

Toiminta perustuu luottamukselliseen suhteeseen tukihenkilön ja tuettavan välillä.

Palvelun tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien kanssa.

Ammatillinen tukihenkilötyö voi liittyä koulunkäynnin tukemiseen, harrastuksen tai muun vapaa-ajan toiminnan etsimiseen yhdessä, itsetunnon ja minäkuvan vahvistamiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheen ristiriitatilanteisiin ja muihin arjessa esiintyviin haasteisiin.

Meillä työskentelee ammattilaisia, joilla on osaamista nepsy- valmennuksesta, nepsy- lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä lastensuojelutyöstä.