Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

(Nepsyvalmennus)

Neuropsykiatrinen valmennus on nuoren tai aikuisen arkeen tuotua käytännönläheistä neuvontaa ja ohjausta.
Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet liittyvät jokapäiväisen elämän haasteisiin, kuten nuoren tai aikuisen arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin sekä tunnetaitojen harjoitteluun.

Työskentelyn tavoitteet räätälöidään jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnattu pääosin autisminkirjon henkilöille, joilla on adhd, asperger, tourette tmv.
Valmennus sopii kuitenkin kaikille muillekin henkilöille, jotka tuntevat tarvitsevansa apua ja tukea arjessa ja toiminnanohjauksessa. Myös yritykset pystyvät hyödyntämään valmennusta ja saamaan apua mm. työryhmätyöskentelyyn sekä muihin vastaavanlaisiin tarkoituksiin.

Käytämme työskentelyssä erilaisia menetelmiä mm. ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, musiikki- ja kuvataidetyöskentely sekä rentoutus ja hengitysharjoitukset.

Ota rohkeasti yhteyttä ja räätälöidään juuri sinulle sopiva valmennus.